DEPO QENDRORE

ADRESA: Rruga Ukë Bytyqi Nr. 2, 20000 Prizren, KOSOVA
TELEFON: +381 (0) 29 243 065; FAX: +381 (0) 29 243 419
VALA: +377 (0) 44 113 215
IPKO: +386 (0) 49 113 215
EMAILI: info@burak-ks.com

FILJALA PRIZREN (STACIONI I AUTOBUSËVE)

ADRESA: De Rada No:47, 20000 Prizren / KOSOVA
TELEFON: +381 (0) 29 232 798; FAX: +381 (0) 29 232 798
VALA: +377 (0) 44 101 789
IPKO: +386 (0) 49 113 215
EMAILI: info@burak-ks.com

FORMA KONTAKTUESE
PIKAT REFERENTE TË PARTNERËVE

Prizren, Gjakove, Peje, Prishtine, Ferizaj, Gjilan, Mitrovice, Deqan, Dragash, Drenas, Istog, Kaqanik, Kline, Lipjan, Malishevë, Podujevë, Rahovec, Rogove, Shitmje, Skenderaj, Suharekë, Viti, Vushtrri, Xerxe.