WABCO

Furnizues kryesor global i teknologjive të automjeteve komerciale WABCO është një furnizues kryesor global i teknologjive dhe sistemeve të kontrollimit për sigurinë dhe efikasitetin e automjeteve komerciale.

Themeluar afro 150 vjet më parë, WABCO vazhdon të jetë pionier i teknologjis për përparime mekanike, Mechatronic dhe elektronike për frenim, stabilitet dhe furnizues I sistemeve të transmisionit për kamiona komercial, autobusë dhe kampshtëpiza.

Me 12,000 punonjës (2,000 inxhinierë) në 39 vende, WABCO ka evoluar kulturën e saj unike të inovacionit dhe të diversitetit për të plotësuar nevojat e konsumatorëve në të gjithë botën duke perdorur talentët dhe njohuritë në një mjedis global të bashkëpunimit.

• 2012 – Sistemi i pare i të frenimit elektronik (EBS) për kamionë hibride dhe autobusa
• 2012 – Sistemi i parë i frenimit hidraulike anti-lock (ABS) me kontroll elektronik të stabilitetit (ESC)
• 2011 – Adaptive Cruise Control (ACC) I pari në një automjet komercial në Kinë
• 2010 – I pari system frenimi autonom emergjent (AEBS) në përputhje me rregulloren e pritshme të Bashkimit Evropian
• 2009 - Sistemi i parë i simulimi për kontrollin elektronik të stabilitetit (ESC) homologimit
• 2008 - Sistemi i parë i frenimit autonom emergjent (AEBS)
• 2007 – Sistemi i pare për zbutjen e përplasjeve (CMS) me frenim aktivë
• 2001 – Sistemi i pare i Kontrollit të stabilitetit elektronik (ESC) të sistemit
• 1996 - Sistemi i parë I frenimit elektronik (EBS)
• 1986 – Sistemi i pare i transmisionit manual automatik (AMT)
• 1986 – I pari system i pezullimit pneumatik i kontrolluar në mënyrë elektronike (ECAS)
• 1981 - Sistemi i pare I frenimit anti-lock (ABS)

Në një shikim
Seliat globale: Bruksel, Belgjikë
Shitjet në 2015: $ 2.7 miliardë
Punonjësit: 12,000 në 39 vende
Qendrat Inxhinierike: 12
Objektet e prodhimit: 21 në 4 kontinente.
Gjurmët Testuese: 3 kompani të pronsuar