KNORR BREMSE

Grupi Knorr-Bremse, me seli në Mynih, Gjermani, është prodhuesi kryesor botëror i sistemeve të frenimit për hekurudha dhe automjete komerciale.

Për më shumë se 100 vjet tani, kompania ka udhëheq zhvillimin, prodhimin dhe tregtimin e frenimit më të përsorur. Linjat e tjera të biznesit përfshijnë sistemet e dyerve automatike, sistemin e ajrit të kondicionuar dhe ndërlidhjet e dridhjave të fluturave për motorët me djegje të brendshme.
Kjo faqe ofron një mundësi për të arritur Knorr-Bremse në çdo vend.

Krijimi i lëvizjes së sigurt – Mision i përditshëm i Knorr-Bremse.

Grupi i Knorr-Bremse me seli në Mynih është prodhuesi kryesor botëror i sistemeve të frenimit për hekurudha dhe automjete komerciale.Për më shumë se 100 vjet tani kompania ka udhëheq zhvillimin, prodhimin dhe tregtimin e frenimit me të përsorur.

Në vitin 2013, Knorr-Bremse raportoi shitjet e € 4.3 miliard dhe ka të punësuar më shumë se 20,000 persona në mbarë botën.

Divizioni i Sistemit Hekurudhor të Automjeteve të kësaj kompanie, pais në masë makinat metro dhe automjetet hekurudhore të lehta, trenat e mallrave, lokomotivat, trena ndër rajonal dhe trenat me shpejtësi të lartë me produkte shumë të avancuara.Së bashku me sistemet e frenimit këtu përfshihen sistemet e hyrjes inteligjente, sistemet HVAC, ndihmës sistemet e furnizimit me energji elektrike, komponentet e kontrollit, sistemet fshirëse të xhamave, dyer me platformë ekran, materiale fërkimi, sistemet e asistencës së shoferit dhe teknologji të kontrollit. Përveç kësaj, Knorr-Bremse ofron stimulator levizës dhe e-learning (mësim elektornik) për trajnime optimale për ekuipazhin e trenit.

Divizioni i sistemit të automjeteve komerciale ofron klientëve të saj sisteme të frenimit për kamionë, autobusë, këmpshtëpiza dhe makineri bujqësore.Në sektorin e sistemeve shasi, Knorr-Bremse është një lojtar kryesor në kontrollet elektronike dhe sistemet e asistencë vozitësit, si dhe në sistemet e furnizimit me ajër.Fusha të tjera të produkteve përfshijnë sistemet powertrain ndërlidhjet e dridhjave të fluturave për motorët me naftë.

Me të gjitha produktet e saj Knorr-Bremse jepë një kontribut vendimtar për sigurinë në rrugë dhe hekurudha në mbarë botën.Çdo ditë më shumë se një miliard njerëz në mbarë botën vënë besimin e tyre në sistemet Knorr-Bremse.