BOSCH

Grupi Bosch përbëhet nga Robert Bosch GmbH në Germani si dhe ne 50 vendet te ndryshme rajonale me më më shumë se 360 filiale.Nëse shitja dhe partnerët e shërbimit janë të përfshira, atëherë Bosch është i përfaqësuar në rreth 150 vende.Ky rrjet zhvillimi, prodhimi dhe shitje në mbarë botën është themel për rritje të mëtejshme.

Në vitin 2014, Bosch ka aplikuar për më shumë se 4,600 patenta në mbarë botën.Qëllimi strategjik i Grupit Bosch është për të ofruar risi. Bosch përmirëson cilësinë e jetës në mbarë botën me produktet dhe shërbimet që janë innovative që ndezin entusiazëm. Me pak fjalë, Bosch krijon teknologji që është "shpikur për jetën."

Kompania u krijua në Shtutgart në vitin 1886 nga Robert Bosch (1861-1942) si "Workshop për Mekanikë dhe Inxhinierisë Elektrike." Struktura e veçantë e pronësisë së Robert Bosch GmbH garanton lirinë sipërmarrëse të Grupit Bosch, duke e bërë të mundur për kompanin planifikimin afatëgjatë për të ndërmarrë investime të rëndësishme up-front në ruajtjen e së ardhmes në kompani. Nëntëdhjetë e dy për qind e kapitalit aksionar të Robert Bosch GmbH është mbajtur nga Robert Bosch Stiftung GmbH, një fondacion bamirës. Pjesa më e madhe e të drejtave të votimit janë mbajtur nga Robert Bosch Industrietreuhand KG, një besim industriale.Funksionet sipërmarrëse pronësisë janë kryer nga besimi.Aksionet e mbetura janë mbajtur nga familja Bosch dhe nga Robert Bosch GmbH.

Grupi Bosch është një ndër furrnizuesit kryesor global i teknologjisë dhe shërbimeve.Sipas të dhënave paraprake, rreth 290,000 bashkëpunëtorë kanë gjeneruar shitje prej 48.9 miliar Euro në vitin 2014. Fushveprimi I kompanise eshte I ndarë në katër sektorë të biznesit: Zgjidhjet e Mobilitetit, Teknologjisë Industriale, Produktet të Konsumatorëve, Energjia dhe Ndërtimi i Teknologjisë.