Cojali

Kërkimi shkencor, zhvillimi dhe inovacioni janë themelet mbi të cilat është ndërtuar COJALI . Për këtë arsye , secili nga produktet e saj kanë qenë në gjendje për të ardhur në jetë ; nga ventilatorët me kontroll elektronik ,valvulat me kontroll elektro - pneumatike ,levat automatike, përfshir edhe paisjet diagnostifikuse si dhe ECU ri për rimorkiot me- ABS dhe gjysmë-rimorkio . Të gjithë këto ishin lindur në këtë departament që përfshin të gjitha pjesët e zhvilluara nga COJALI


Objektet e COJALI janë të ndarë në disa grupe :
Disa janë të fokusuar në prodhim, të tilla si shiritat e automatizuar transportues të prodhimit të ftohjes, sistemeve te frenimit, laborator elektronike , përgatitjen diagnozën etj
Të tjerët janë të fokusuara në zhvillim, të tilla si departamenti për zbatiminn e sistemeve për diagnostifikimin e automjeteve, qendrat e projektimit të sistemit të ftohjes ose sistemet e frenimit.

Departamentet tjera janë besuar në kontrollin e cilësisë , materialeve të papërpunuara ose produkteve të përfunduara ,për sistemet e ftohjes , të valvulave, sistemit të frenave, levave automatike , edhe për testimin e mjeteve diagnostifikuese JalTest ose Ecu. Të tjerët janë përgjegjës për menaxhimin e shitjes , marketingut dhe administratës.