MOBIL 1

Mobil 1 është lider botëror i vajrave sintetike.

Vajrat sintetike të përformansës së lartë që janë përdorur në Mobil 1 janë vetëm një arsye e përformansës së shkëlqyeshme të produktit.Kjo teknologji lejonë që Mobil 1 të tejkaloj standardet më të vështira të prodhuesve global të makinave, dhe ofron mbrojtje të jashtëzakonshme dhe të vazhdueshme motorrit në kushte normale dhe ato ekstreme.

Për më tepër detaje vizitoni faqen zyrtare www.mobil1.co.uk